Fôrvert

Vi vil innimellom trenge fôrvert til noen av våre katter. Dette er fertile katter som skal holdes som «innekatt». De kan gjerne være ute men da i kattegård, sikret inngjerdet balkon/hage eller ved turer i sele.

Vi søker hjem med tid og økonomi til den daglige omsorgen en katt fortjener. Utgifter knyttet til avl, årlige kontroll av helse, vaksinering og forsikringsavgift dekkes av oss i perioden vi blir enig om, men dere må beregne å dekke egenandeler og veterinærutgifter utover det forsikring dekker.

Skriftlig avtale vil tilpasses i hvert enkelt tilfelle etter begge parters ønsker og behov og av hensyn til den enkelte katt.

Bilder av våre katter finnes i album under profil på facebook og her i blogg.
For mer informasjon hvor dere gjerne forteller litt om dere selv og hvilket liv som kan tilbys katten bruk kontaktskjema